Duke bashkëpunuar ngushtë me avokatin Jörn Tessen, ju mund të merrni këshillat e nevojshme nga avokati i sipër përmendur në gjuhen shqipe. Avokati Tessen është i specializuar në fushën e së drejtës penale, administrative, të qëndrimit dhe të divorcit. Ai ka shumë përvojë sa i përket të drejtës së qytetarëve të huaj që vijnë nga ish-Jugosllavia. Zyra ime e përkthimeve në bashkëpunim me avokatin Tessen gjithmonë në interesin Tuaj.